Review Buku: Komik Koel, Utusan Pencipta

Baca komik seri KOEL dari Kurnia Harta Winata lagi. Kalau biasanya 1 komik ada beberapa cerita, komik Utusan Pencipta ini hanya 1 topik yang sensitif.

Ada peringatan oleh penulisnya kalau buku ini dipersembahkan kepada pertanyaan-pertanyaan yang tabu untuk ditanyakan dan pernyataan-pernyataan yang takut untuk ditanyakan.

Read more